Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/ekogloa/public_html/wp-content/plugins/sticky-side-buttons/ssb-main.php on line 217
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu | EKOGLOBAL İsg İş Sağlığı Güvenliği Risk Yönetimi Hizmetleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

EKOGLOBAL İSG

       Bu doküman kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  10. maddesi uyarınca,( kişinin özgeçmişi içerisinde yer alan adı/soyadı, adresi, doğum yeri ve tarihi, telefon numarası, elektronik posta adresi, öğrenim durumu, eğitim bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil bilgisi, katıldığı seminer, konferans ve sertifika programları, referansları ile ilgili kişiyi tanıtan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır ) Ekoglobal İsg İş Sağlığı Güvenliği Risk Yönetimi Hizmetleri Eğitim Mühendislik Müşavirlik San.ve Tic.Ltd.Şti. (“Ekoglobal İSG” ya da “Şirket”) olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizlerin aydınlatılmanızı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Hizmetleri, İş Hijyeni Ölçümleri ve Çevre Hizmetleri alanında faaliyet göstermekte olan

İZMİR Ticaret Sicilinde 177001 no ile kayıtlı KEMALPAŞA OSB. MAH.KEMALPAŞA ASFALTI NO:8/1 KEMALPAŞA İZMİR adresinde mukim,  0330051257800049 MERSİS no’lu,  KEMALPAŞA VD.3300512578 vergi no’lu,

ANKARA Ticaret Sicilinde 402561 no ile kayıtlı IŞINLAR MAH. İVEDİK CD. NO:22/3-4 YENİMAHALLE ANKARA adresinde mukim,  1297484795756150 MERSİS no’lu,  KEMALPAŞA VD. 3300512578 vergi no’lu,

ANTALYA Ticaret Sicilinde 94685 no ile kayıtlı ETİLER MAH.839 SOK. NO:17/504 PLATİN İŞ MERK. K:5 D:43 MURATPAŞA ANTALYA adresinde mukim,  0330051257800026 MERSİS no’lu,  KEMALPAŞA VD. 3300512578 vergi no’lu,

BURSA Ticaret Sicilinde 93583 no ile kayıtlı ÜÇEVLER MAH. İZMİR YOLU CD. AKARSU İŞ MERKEZİ NO:229/A-229/B NİLÜFER BURSA adresinde mukim,  0330051257800048 MERSİS no’lu,  KEMALPAŞA VD. 3300512578 vergi no’lu,

İSTANBUL Ticaret Sicilinde 56410-5 no ile kayıtlı FEVZİ ÇAKMAK CD. NO:47/A ÇAĞLAYAN MAH. KAĞITHANE İSTANBUL adresinde mukim,  0330051257800037 MERSİS no’lu,  KEMALPAŞA VD. 3300512578 vergi no’lu,

İSTANBUL Ticaret Sicilinde 168180-5 no ile kayıtlı MUSTAFA KEMAL CD. CEVİZLİ MAH. HUKUKÇULAR İŞ MER.NO:34/9-12 KARTAL İSTANBUL adresinde mukim,  0330051257800050 MERSİS no’lu,  KEMALPAŞA VD. 3300512578 vergi no’lu

Ekoglobal İSG olarak; KVKK uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de kapsayan tüm kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve KVKK’da belirtilen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz.

Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak Ekoglobal İSG tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:
 • Ekoglobal İSG sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Ekoglobal İSG tarafından, sağlık hizmetleri süreçlerinin devamlılığı ve sürdürülebilirliğini sağlamak, eğitim programlarımızı tanıtmak, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve gelişme faaliyetleri yürütmek, müşteri, memnuniyetini değerlendirmek, eğitim kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaç ve nedenlerle;
 • Ekoglobal İSG‘nin iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve sağlık-eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması,
 • Ekoglobal İSG personel politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda;
 • Ekoglobal İSG’nin personel politikalarına uygun şekilde; operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,
 • Ekoglobal İSG ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için,
 • Ekoglobal İSG tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, mali işlerin yürütülmesi,
 • Ekoglobal İSG‘nin hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
 • Kişisel verileriniz, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Ekoglobal İSG’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi,
 • Ekoglobal İSG’nin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçları dâhilinde;
 • Ekoglobal İSG‘nin faaliyetlerinin tanıtılması,
 • Ekoglobal İSG tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği tarafından getirilen İş sağlığı ve İş güvenliği faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin devamı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatlar ve Ekoglobal İSG iç düzenlemeleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, Sertifika hazırlanması, basımı ile çeşitli idari işlemlerin yapılması,
 • Ekoglobal İSG tarafından Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliği, Gezici İSG Hizmetleri Genelgesi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İşyeri Hekimi ve Diğer

Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında tanımlanan sağlık hizmetlerinden ilgili kişilerin faydalanması ve ilgili mevzuatta tanımlanan faaliyetler ve denetimlerine ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, sağlık hizmetlerine ait faaliyetlerin devamı,

 • Ekoglobal İSG tarafından, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları hakkında yönetmelikte tanımlandığı şekilde verilen periyodik ölçüm ve muayene hizmetlerine ait faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, periyodik ölçüm ve muayene hizmetleri faaliyetlerinin devamı, periyodik ölçüm ve muayene hizmetleri ile ilgili mevzuatlar ve Ekoglobal İSG iç düzenlemeleri kapsamında periyodik ölçüm ve muayene hizmetleri faaliyetlerinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, raporlama yapılması ve çeşitli idari işlemlerin yapılması,
 • Ekoglobal İSG tarafından, İlkyardım Yönetmeliğinde yönetmelikte tanımlandığı şekilde verilen ilkyardım eğitim hizmetlerine ait faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, ilkyardım eğitim faaliyetlerinin devamı, ilkyardım eğitimi hizmetleri ile ilgili mevzuatlar ve Ekoglobal İSG iç düzenlemeleri kapsamında ilkyardım eğitimi hizmetleri faaliyetlerinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, raporlama yapılması ve çeşitli idari işlemlerin yapılması,
 • Ekoglobal İSG İş Sağlığı Güvenliği Risk Yönetimi Hizmetleri Eğitim Mühendislik Müşavirlik San.ve Tic.Ltd.Şti. Tarafından, Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında yönetmelikte tanımlandığı şekilde verilen çevre danışmanlık hizmetlerine ait faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, çevre danışmanlık hizmetleri faaliyetlerinin devamı, çevre danışmanlık hizmetleri ile ilgili mevzuatlar ve Ekoglobal İSG iç düzenlemeleri kapsamında çevre danışmanlık hizmetlerine faaliyetlerinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, raporlama yapılması ve çeşitli idari işlemlerin yapılması,
 • Ekoglobal İSG çalışanlarının/ziyaretçilerinin/yüklenicilerinin can ve mal güvenliğinin korunması, yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir. Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi gibi faaliyetlerin yürütülmesi için işlenebilecektir.
 • Kişisel verileriniz, Ekoglobal İSG ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle,
 • Ekoglobal İSG birimleri tarafından sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek;
 • Ekoglobal İSG ile ilişkiniz devam ettiği sürece güncellenecek ve zorunlu olan veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla Ekoglobal İSG tarafından hukuki sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde;

İşlenmektedir /  işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

 

Ekoglobal İSG tarafından işlenen kişisel verileriniz, Ekoglobal İSG’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; Ekoglobal İSG tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,  Sosyal Güvenlik Kurumu, yetkili diğer tüm kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

              

Kişisel verileriniz, Ekoglobal İSG’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla, hizmet almak için başvurduğunuz alanlarda süreçleri devam ettirebilmek, alacak olduğunuz eğitimlerin mevzuata uygunluğunun sağlanması ve bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ve elektronik ortam da dahil olmak üzere çeşitli toplama yöntemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Ekoglobal İSG’ ye ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Ekoglobal İSG tarafından verilen sağlık hizmetleri, eğitim, seminer, kurs, konferans vb. hizmetlerden yaralandığınız müddetçe, Ekoglobal İSG tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, Ekoglobal İSG’ ye iş başvurusu yaptığınızda,  Ekoglobal İSG’ ye ait çağrı merkezini aradığınızda, Ekoglobal İSG yerleşkelerini, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.

 1. Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle[1] Ekoglobal İSG’ye başvurarak, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verileriniz işleniyorsa, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Ekoglobal İSG’nin  www.ekoglobalsaglik.com alan adlı internet sitesinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını Eski Havaalanı Cad. No:80/A Çiğli – İZMİR adresine, bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde Ekoglobal İSG tarafından ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Ekoglobal İSG için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.[2]

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimize ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen iç eğitim, seminer, kurs, konferans vb. hizmetlerden, hizmet alımı gerçekleştirdiğiniz müddetçe, Ekoglobal İSG tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, Ekoglobal İSG’ ye iş başvurusu yaptığınızda, Ekoglobal İSG’ ye ait çağrı merkezini aradığınızda, Ekoglobal İSG yerleşkelerini, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.

 Kişisel Verilerinizin Aktarımı: Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; Ekoglobal İSG tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, yetkili diğer tüm kamu kurumları faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız: Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak:

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
 9. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bir dilekçe ile kimlik fotokopiniz ve diğer iletişim bilgilerinizi  de eklemek  suretiyle  ıslak  imzalı  olarak  Ekoglobal İSG’nin Eski Havaalanı Cad. No:80/A Çiğli – İZMİR adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Basvuru Formu