ISG Muhendislik

İşçilerin çalışma ortamlarının sağlık şartlarına uygunluğu ve rahatlığı iş verimini artıran en önemli etkendir. İşyerleri çalışma ortamları düşünüldüğünde işçi ve makine arasında bir denge söz konusudur. Sağlıklı ve başarılı bir çalışma hayatı açısından bu dengenin iyi oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda “İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” makinelerin periyodik kontrollerinin yapılmasını zorunlu kılınmıştır.

Mühendislik sektöründeki tecrübemiz ve güvenilirliğimiz ile işyeri güvenliği ve işçilerin çalışma ortamlarının sağlık şartlarına uygunluğu için gerekli hizmetleri yeterli alet ve donanıma sahip, alanlarında deneyimli Mühendis kadromuz ile vermekteyiz.

1- Kazanların Periyodik Kontrolleri(Buhar kazanı, Kalorifer kazanı v.s.)

“İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” uyarınca işyerlerinde bulunan kazanların basınç testlerinin yapılması ve bağlantılarının yılda en az 1 defa kontrol edilmesi; 3 ay süreyle kullanılmayan kazanların kullanılmadan önce kontrol edilmesi ve yeterliliği olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlemesi uygun görülmüştür.

2- Kompresörlerin Periyodik Kontrolü

“İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” uyarınca işyerlerinde bulunan kompresörlerin basınç testlerinin yapılması ve yılda en az 1 defa kontrol edilmesi; 3 ay süreyle kullanılmayan kompresörlerin kullanılmadan önce kontrol edilmesi ve yeterliligi olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

3- Kaldırma Araçlarının Periyodik Kontrolü

“İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” uyarınca işyerlerinde bulunan kaldırma araçlarının en az yılda bir olmak üzere periyodik kontrollerinin yapılması ve yeterliliği olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

4- Forklift, Lift, YükAsansörü, Periyodik Kontrolü

“İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği” uyarınca işyerlerinde bulunan Forklitt, Lift ve Yük Asansörlerinin yılda en az 1 kere olmak üzere periyodik kontrollerinin yapılması ve yeterliliği olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

5- Elektrik Tesisatı ve Topraklama Kontrolü (Nokta başı)

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmenliginin Ek-N ve Ek-P uyarınca işyerlerinde bulunan Elektrik Tesisatı ve Topraklama kontrolü yılda bir kez olmak üzere periyodik testleri yapılması ve yeterliligi olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

6- ParatonerTopraklama Kontrolü

S 622 Sayılı Yapıların Yıldırımdan Korunması Kuralları Maddesi 2.11.2. ve işçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğü Madde 343 uyarınca işyerlerinde bulunan Paratoner Topraklama kontrolü yılda 1 kez olmak üzere periyodik olarak yaptırılması ve yeterliliği olan bir mühendis tarafından kontrol belgesi düzenlenmesi uygun görülmüştür.

    Teklif Almak İçin Formu Doldurabilirsiniz.